Προσχολικά τμήματα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα προγράμματα που προσφέρονται από το Computer Action στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας: