Εκπαιδευτική Ρομποτική

Robotics3

Η Ρομποτική (Robotics) είναι κλάδος της τεχνολογίας που ασχολείται με τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και τη μελέτη ρομπότ. Η επιστήμη της Ρομποτικής αποτελεί συνδυασμό πολλών άλλων επιστημών, κυρίως δε της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και της μηχανολογίας. Robotics2

 

 

 

 

 

Robotics4Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι η εκμάθηση της Ρομποτικής και αποτελεί πρόγραμμα σπουδών που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία!!!

Χρησιμοποιώντας τα γνωστά τουβλάκια LEGO, αισθητήρες και κινητήρες, συνθέτουν τις δικές τους μηχανικές κατασκευές. Στη συνέχεια, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, σε φιλικό για τις ηλικίες αυτές προγραμματιστικό περιβάλλον, τα παιδιά δίνουν ζωή στην κατασκευή τους, κάνοντας έτσι τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό και τους αλγορίθμους, με τη σύνθεση απλών και πιο σύνθετων προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, με τη χρήση επιπλέον διασκεδαστικών και επιμορφωτικών εργαλείων που εντάσσονται στην εκπαιδευτική προσέγγιση STEAM, όπως τα εκπαιδευτικά σετ απλών μηχανών για νέους μηχανικούς, πειράματα φυσικής κ.α., το πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν σε βάθος έννοιες από τα μαθηματικά και γενικότερα τις θετικές επιστήμες, λειτουργώντας ενισχυτικά και προς τις σχολικές τους απαιτήσεις.

Robotics1

 

 

HERO LOCAL PARTNER

Το επίσημο FIRST Lego League Training Spot στον Έβρο!

6FLLTrainingSpotOK.jpg

Επιστημονικός Συνεργάτης

8OutOfTheOrdinaryOK.jpg